Alle schapendoes, der skal i avl, skal have taget en blodprøve, der testes for PRA-genet. Derudover skal de undersøges hos dyrlæge for dette og andre øjensygdomme.
Nærmere vejledning findes på Dansk Schapendoes Klubs hjemmeside. 

PRA – progressiv retina atrofi
En arvelig øjensygdom

Det drejer sig om en øjensygdom, der indtræder i ret tidligt i hundens liv og medfører gradvis forringelse af synet og sluttelig blindhed. Vi har ikke de helt store problemer med det i racen, men ønsker absolut heller ikke at få det.

Oprindelig undersøgt man hundene for denne sygdom inden de gik i avl ved at en veterinær øjenspecialist kiggede på øjets nethinde og afgjorde om der var PRA eller ej. Denne metode kunne så udelukke syge dyr fra avlen, men ikke bærerne. Det er nemlig sådan, at en hund rent genetisk skal have to dårlige gen-enheder for at lide af sygdommen. Hvis hunden har en dårlig enhed og en rask enhed, vil den være rask, men den kan give sin dårlige enhed videre til hvalpene. Hvalpene får sammensat deres del af genet ved en del fra far og en del fra mor. Og hvis både far og mor er raske, men bærere, kan hvalpen være uheldig at få en dårlig enhed fra dem hver – og blive syg af PRA.

I 2004 fandt forskere på universitet i Bochum et markør-gen for PRA. Dvs. at man nu med en blodprøve kunne skelne raske/syge/bærere men en meget stor sikkerhed. At sikkerheden ikke var 100% skyldes at et markør-gen er meget tæt på at være det rigtige, men ikke er det. Det var dog et stort fremskridt, og blev flittigt brugt. Ca. 70 danske schapendoes er testet på denne måde.

I slutningen af 2008 skete det næste fremskridt for forskerne i Bochum, det egentlige gen er fundet! Så nu er testen sikker, og man kan på den måde avle i retning af udryddelse af PRA.

Hunde, der tidligere har sendt prøver til Bochum, kan testes efter den ny metode uden at sende nyt blod derned. De har opbevaret prøverne. Man sender en mail eller et brev derned, se adressen nedenfor. Så tester de blodet igen, og sender svaret og en regning på 30 euro til den der har anmodet om at få prøven udført.

Der er lavet om i benævnelsen af raskt/sygt gen. Tidligere hed det hhv aa og ab og bb. Nu hedder det ++, +- og — Således kan man skelne om en hund er testet på markør-gen-metoden, eller ved den nye, direkte gen-metode. Så en rask hedder nu ++, en bærer hedder +- og en, der vil udvikle sygdommen hedder –.

For en god ordens skyld vil jeg lige nævne at vi ikke har set nogen bb i de danske prøver.

Comments are closed.